Trivia / Maji de Watashi ni Koi Shinasai!

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Trivia/MajiDeWatashiNiKoiShinasai