Trivia / Mahou Tsukai No Yoru

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Trivia/MahouTsukaiNoYoru