Trivia / Kotoura-san


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Trivia/KotouraSan