Trivia / Kotoura-san

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Trivia/KotouraSan