Trivia / Horizon in the Middle of Nowhere
aka: Kyoukai Senjou No Horizon

Alternative Title(s): Kyoukai Senjou No Horizon

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Trivia/HorizonInTheMiddleOfNowhere?from=Trivia.KyoukaiSenjouNoHorizon