Trivia / Edna & Harvey: Harvey’s New Eyes

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Trivia/EdnaAndHarveyHarveysNewEyes