Trivia / Dorothy of Oz

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Trivia/DorothyOfOz