Trivia / Boku wa Tomodachi ga Sukunai

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Trivia/BokuWaTomodachiGaSukunai