Trivia / Ararat

  • Fake Nationality: Elias Koteas (who plays Ali) is actually Greek, not Turkish.
http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Trivia/Ararat