Shout Out / Subeta

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/ShoutOut/Subeta