troperville

tools

toys

Wiki Headlines
We've switched servers and will be updating the old code over the next couple months, meaning that several things might break. Please report issues here.

main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Se: Tropfunt
Välkommen till den svenska sidans första trop med ett namn som är en Otroligt Dalig Ordvits.

Tropfunten är den plats där troper får sina namn. Barn döps medelst en dopfunt, så en trop döps givetvis medelst en tropfunt!

Att låta exempelvis en karaktär vara en tropfunt är inte något som ska göras utan eftertanke - karaktären måste i princip vara så välkänd för det han gör så att man kan beskriva en totalt orelaterad karaktär som "en ______", och det på en gång blir uppenbart vad man talar om.

För exempel på den här sidan håller vi oss givetvis bara till svenska troper.

Exempel:

  • Alla Heter Glenn I Galaxen har fått sitt namn från den gamla fotbollsramsan "alla heter Glenn i Göteborg". Motståndarlagets hejaklack använde sig av ramsan vid ett tillfälle då Göteborgs lag hade inte mindre än fyra Glenn i uppställningen (Hysén, Schiller, Strömberg och Holm).
  • Luke Jag Ar Din Far kommer från ett berömt felcitat av Darth Vader i Star Wars. Egentligen säger han "Nej, jag är din far".

TropIn SwedishTank Pa Barnen

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
1846
7