troperville

tools

toys

Wiki Headlines
We've switched servers and will be updating the old code over the next couple months, meaning that several things might break. Please report issues here.

main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Se: Sofokles
Sofokles var en av de tre stora grekiska tragikerna. Han skrev över 100 pjäser under sin levnad, men av dem har enbart 7 överlevt fram till nutiden. Den mest kända av hans verk är Kung Oidipus. Hans övriga pjäser är Ajas, Antigone, Elektra, Filoktetes, Kvinnorna i Trachis och Oidipus i Kolonos.

Simona AhrnstedtIn SwedishStartsida

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
520
5