Se / Sofokles

Sofokles var en av de tre stora grekiska tragikerna. Han skrev över 100 pjäser under sin levnad, men av dem har enbart 7 överlevt fram till nutiden. Den mest kända av hans verk är Kung Oidipus. Hans övriga pjäser är Ajas, Antigone, Elektra, Filoktetes, Kvinnorna i Trachis och Oidipus i Kolonos.

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Se/Sofokles