troperville

tools

toys


main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Kickstarter Message
TV Tropes Needs Your Help
X
Big things are happening on TV Tropes! New admins, new designs, fewer ads, mobile versions, beta testing opportunities, thematic discovery engine, fun trope tools and toys, and much more - Learn how to help here and discuss here.
View Kickstarter Project
Se: Sofokles
Sofokles var en av de tre stora grekiska tragikerna. Han skrev över 100 pjäser under sin levnad, men av dem har enbart 7 överlevt fram till nutiden. Den mest kända av hans verk är Kung Oidipus. Hans övriga pjäser är Ajas, Antigone, Elektra, Filoktetes, Kvinnorna i Trachis och Oidipus i Kolonos.

Simona AhrnstedtIn SwedishStartsida

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
520
5