troperville

tools

toys


main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Se: Sesquipedalian Loquaciousness
Eller som min mormor skulle sagt: onödigt krångligt långt ord. När ett vanligt/självförklarande ord skulle passa ändamålet, men man istället väljer att att använda en mer högtravande formulering.

Om en karaktär gör detta ofta så kan det möjligen vara för att visa upp sin högre utbildning/intelligens till omvärlden för att bli tagen på allvar och få respekt. Imponera lite på publiken så att säga.

Det kan också vara för att bättra på en redan etablerad unikhet/nördighet, genom att ge karaktären ett avvikande ordförråd. I det fallet kan inte karaktären hjälpa att denne inte alltid blir förstådd utanför sitt fält, i dennes ögon är dennes vokabulär helt normalt.

En annan möjlighet är att denna trop används för att avslöja en anal personlighet. Det är helt enkelt lite fel att bara beskriva färgen på ett föremål som blå när azur, eller varför inte ftalocyanin, är mer korrekt. Alla andra borde inse hur rätt karaktären har och genast erkänna detta genom att ändra sitt beteende och sina liv. När man ändå är igång kan man dessutom använda färgkoordinater, men då skulle nog den anala personligheten påpeka att man använder fel standard.

Pi Ar Den Framsta Av KonstanterIn SwedishSimona Ahrnstedt

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
1205
22