troperville

tools

toys


main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Se: Luke Du Ar Min Far
Att upptäcka ens föräldrar i en berättelse kan vara en shock för vissa figurer, men det är det även att upptäcka att man har barn. En figur visar sig vara antingen ett sedan länge försvunnet barn, eller ett barn en figur inte visste om att han hade ("han" eftersom det måste vara en kille såvida inte Rolighetsregler kommer med i spelet).

Detta är såklart den omvända versionen av Luke, Jag Är Din Far. Jämför Skilda Åt Vid Födseln, Luke, Jag Kanske Är Din Far.


Lagen Om Detaljernas BevarandeIn SwedishLuke Jag Ar Din Far

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
1298
23