troperville

tools

toys


main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Kickstarter Message
TV Tropes Needs Your Help
X
Big things are happening on TV Tropes! New admins, new designs, fewer ads, mobile versions, beta testing opportunities, thematic discovery engine, fun trope tools and toys, and much more - Learn how to help here and discuss here.
View Kickstarter Project
Se: Darom Tvista De Larda
"It's a work of fiction. It's a metaphor. It's not real, and therefore you can either like it or not like it. Whatever."Eng. 

Därom Tvista De Lärda, eller DTDL, är en generisk varning om att person inser att inte alla håller med. Det används ofta i två sorters fall rörande fiktion:

  • En synpunkt som inte reflekterar konsensus kan kvalifisieras för att undvika att sätta igång Internetkrig. Till exempel, kan någon säga "Jag tyckte att Sagan Om Ringen-filmerna var ganska bra, men därom tvista de lärda" eller "DTDL, men jag står inte ut med Arrested Development."

  • En andra punkt som står i kontrast med en som tidigare har sagts kan få prefixet Därom tvista de lärda, som en retroaktiv varning, som erkänner att det inte omfattar alla synvinklar.

Det finns alltid, på varje tänkbart ämne, någon på internet som inte håller med dig. Vad du säger kanske är överflödigt, uppenbart eller representerar en fåtalig minoritet.

Tropfunt är den 78:e versen i den romerske poeten Horatius' verk Ars poetica: "Grammatici certant, et adhuc sub iudice lis est." – "De lärda tvistar, och saken är ännu ej avgjord", även "Därom tvista de lärda".

Jämför Antingen Alskar Man Det Eller Hatar Man Det, där tvisten är i två seperata delar och mäts i olika skalor. Jämför också med Uppdelad Fanskara. En annan direkt relaterad trop är Kritisk Oenighet, där kritikerna och fanskaran är oeniga.

Inga exempel, tack. Därom Tvista De Lärda gäller för bokstavligen allting. Oavsett hur universell gillandet för något kan verka, finns det någon, någonstans som inte bryr sig om det. Det enda sättet att täcka alla möjliga exempel vore att skriva "Allting någonsin", så exempel är inte nödvändiga.

Kom ihåg att bara för att folk är oense betyder det inte att alla alternativ är är lika hållbara.


De Aldsta I BokenIn SwedishGaffeltruck

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
3502
23