Recap / Xena S 03 E 22 Sacrifice Part II

Sacrifice Part II

Xena reluctantly agrees to join forces with Callisto to kill Gabrielle's evil daughter Hope.

Tropes

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Recap/XenaS03E22SacrificePartII