troperville

tools

toys


main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Kickstarter Message
TV Tropes Needs Your Help
X
Big things are happening on TV Tropes! New admins, new designs, fewer ads, mobile versions, beta testing opportunities, thematic discovery engine, fun trope tools and toys, and much more - Learn how to help here and discuss here.
View Kickstarter Project
No: Opp Til Elleve
Ikkje nokon vanleg forsterkar.

Nigel Tufnel: Vel, det er en høyere, ikke sant? Det er ikke 10. Du skjønner, de fleste, vet du, spiller på 10. Du er på 10 der, og hele veien opp, hele veien opp, hele veien opp, du er på 10 på gitaren din. Hvor går du derfra? Hvor?
Marty DiBergi: Jeg vet ikke.
Nigel Tufnel: Ikke noe sted. Akkurat. Det vi gjør, hvis vi trenger den ekstra dytten, vet du hva vi gjør?
Marty DiBergi: Ta det opp til 11.
Nigel Tufnel: 11. Akkurat. En høyere.

Ofte har noen personer trangen til å toppe ting. Det kan være på grunn av misnøye med noe, en trang til å være bedre enn andre, eller en annen grunn. Uansett vil du ta en ting, og ta den forbi alt annet som har blitt gjort før.

Dessverre tillater ting som penger, tid, og teknologi bare dette så langt. Så du ender bare opp med å toppe den siste tingen bare litt. Da har du blitt nødt til å gjøre rom for at andre topper det du har gjort. Da topper du den nye tingen, noe som kan føre til en "toppe-krig". Dette kan være en god eller en dårlig ting, avhengig av omstendighetene.

Akkurat hva som toppes varierer. Det kan være et kommersielt produkt (som datamaskiner og spillkonsoller), et byggverk, en verdensrekord, eller noe annet. Uansett hva det er, handler dette om å ta det høyeste som har blitt oppnådd, og dytte det "Opp til Elleve".

Sammenlign med Forbi Det Umulige, Mer Stroem, Overdrevet Grep og Det Samme Men Mer. Et av de største prinsippene ved Rang Inflasjon.


Eksempler:

Film
  • Oppkalt, så klart, etter forsterkerne som brukes i This Is Spinal Tap. Det blir parodiert like etterpå når Marty spør hvorfor forsterkerne bokstavelig talt går til 11 når de kunne ha gjort 10 høyere. Hjernen til Nigel kortslutter. 'Disse går til elleve.'


FortellergrepNo/Hovedfortegnelse Over FortellergrepWikitrolldom
Folelseslos JenteNo/Universelle FortellergrepHarry Potters Publisitet

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
4579
2