troperville

tools

toys


main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Kickstarter Message
TV Tropes Needs Your Help
X
Big things are happening on TV Tropes! New admins, new designs, fewer ads, mobile versions, beta testing opportunities, thematic discovery engine, fun trope tools and toys, and much more - Learn how to help here and discuss here.
View Kickstarter Project
No: Homepage
Velkommen til TV Tropes!

Hva er dette?: Denne wikien er en fortegnelse over knep og maler en bruker for å skape fiksjon. Vi romsterer gjennom en skattkiste av fortellinger og gir deg perlene til glede og kanskje til og med nytte.

Fortellergrep (på engelsk "trope") er vendinger og maler som en forfatter kan regne med at allerede er kjente for publikum og som de forventer å få se. I det store og hele er ikke fortellergrep klisjéer. Ordet klisjé betyr "noe stereotypisk og forslitt". Med andre ord, noe kjedelig og uinteressant. Vi er ikke på jakt etter kjedelige og uinteressante artikler. Vi forsøker å gjenkjenne og leke med fortellergrep, ikke å gjøre narr av dem.

Denne wikien heter "TV Tropes" fordi vi begynte med fortellergrep hentet fra TV. I løpet av noen år har spillerommet blitt utvidet til å inkludere andre media. Fortellergrep når langt utover TV. De finnes til og med i det virkelige liv, slik noen av oss er ivrige etter å forklare andre. Siden mye av kunsten, og da særlig den populære kunsten, gjør sitt beste å for å speile livet dukker de sannsynligvis opp overalt. "Vi tek dom aille, itno knussel."

Så hva er en wiki? En wiki er et nettsted der hvilken som helst bruker kan lage nye sider, redigere de som allerede finnes, lage lenker mellom sidene og søke gjennom dem. Du kan til og med redigere denne siden hvis du så ønsker. Dette kan virke merkelig, men det kan være en svært effektiv og smidig måte å ta notater, samarbeide og arbeide på nettet. Alt vi ber om er at du opptrer ansvarlig og følger de få reglene og retningslinjene vi har.

Vi er ikke Wikipedia. Vi er haugevis mindre stive. Bemerkelse Teller Ikke og kildehenvisninger trengs ikke. Hvis artikkelen din ikke kan samle opp nok eksempler gjennom Wikitrolldom vil den rett og slett visne hen og dø. Før det skjer vil den være tilgjengelig på Hovedfortegnelse Over Fortellergrep. Vi setter pris på livlig språk og nyskapende tanker og kommer ikke til å slå ned på frekke kommentarer her og der. Noen av oss maser om grammatikk, men det er bare fordi vi er glade i ord. Kos deg.

Denne wikien kan for forfattere være en god kilde til idéer. Se Skribentens Redskapsbod for tips og råd. For å foreslå et fortellergrep du ikke klarer å finne gå til YKTTW. Bruk søkefunksjonen øverst på siden for å forsikre deg om at vi ikke har det allerede og ta en kikk på forumet.

Det finnes dessuten engelskspråklige IRC-kanaler for gripere: #tropers og #tvtropes hos irc.slashnet.org. Du må gjerne bli med og skravle!


Home PageHome PagesHome Page

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
3520
2