troperville

tools

toys

Wiki Headlines
It's time for the second TV Tropes Halloween Avatar Contest, theme: cute monsters! Details and voting here.

main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
No: Fortellergrep
Fortellergrep er en samlebetegnelse for alle faste vendinger, figurarketyper, hendelsesforløp, dramaturgiske virkemidler og så videre som brukes i fiksjon. Kort sagt alle de virkemidler en skaper av fortellinger i aller videste forstand bruker for å fortelle. Dette er ikke det samme som en klisjé, men skjønt klisjéer er fortellergrep som har blitt brukt så ofte at de har blitt forslitt.


BreiflabbNo/Hovedfortegnelse Over FortellergrepOpp Til Elleve

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
1159
2