troperville

tools

toys


main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
No: Bemerkelse Teller Ikke
Når du skriver på TV Tropes er det ikke nødvendig med sitater, henvisninger og slikt. Til forskjell fra mange andre wikier der nøyaktige fakta og kilder er det som teller, mener vi at det er viktigere med underholdning. Her går alt fra amerikansk action til tysk tv-teater eller asiatisk animasjon og alt innimellom.

Det eneste vi ber om er at du har det kjekt og at eksemplene du gir passer det som blir beskrevet.

Om du er i tvil så ta det med, og la Wikitrolldom gjøre resten.

Fordi på TV Tropes er ikke bemerkelse viktig.

Verk Av Forskjellige SlagNo/Hovedfortegnelse Over FortellergrepBreiflabb

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
709
2