troperville

tools

toys


main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Hu: Toposz
"Nem áll szándékomban pontosabb definíciót szolgáltatni azokra a tartalmakra, melyeket az említett kifejezés [pornográfia] lefed, mivel kétlem, hogy bármilyen definíció érdemben pontosítaná a szó értelmét. De "felismerem, ha látom" és a szóban forgó filmfelvétel bizonyosan nem tartozik ebbe a kategóriába"

- Potter Stewart az Amerika Legfelsöbb Bíróság bírája a Jacobellis kontra Ohio ügy ítéletének kihirdetésekor

A Wikipédia a toposzt visszatérő motívumként definiálja. A történetmesélés művészetében a toposz pontosan ez - egy visszatérő motívum, amit a közönség azonnal felismer és megért. Aki jártas egy kicsit a stilisztikában annak ismerős lehet Roland Barthes kódelmélete - itt ugyanerről van szó. A kódelmélet szerint minden toposz/kód egy kísérlet arra, hogy "jelentéssel ruházzunk fel valamit, ami egyébként csak egymás utáni események láncolata lenne. Jellegzetes szerkezetek és mintázatok."

Ezek mellett a toposzok egyben konvenciók is. Toposz lehet egy jellegzetes fordulat a cselekményben, sajátos elbeszélésmód, egy karaktertípus, vagy egy sajátos kifejezés... Épp mint a pornónál: felismered, ha látod. A toposzok használata önmagában egyetlen történet esetén sem káros, ugyanakkor ha a egy toposz elhasználódik és már nem szolgálja a megértést, söt inkább csak kizökkenti a közönséget a történetböl, akkor az a toposz klisévé válik.

Ezen a wikin a toposz szót a még általánosabb "felismerhető mintázat" értelemben használjuk - és nem csak az egyes művekkel, hanem az alkotási folyamattal és annak bármilyen határterületével kapcsolatosan a történetírástól a megvalósítás technikai kérdésein keresztül egészen a rajongói reakciókig.

A toposzok variációival kapcsolatban további infókat a Játék A Toposzokkal oldalon találsz.

Sötétebb És DurvábbHu/Magyar Toposz JegyzekA Toposzok Csak Eszközök

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
2856
5