troperville

tools

toys

Wiki Headlines
We've switched servers and will be updating the old code over the next couple months, meaning that several things might break. Please report issues here.

main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Hu: Toposz
"Nem áll szándékomban pontosabb definíciót szolgáltatni azokra a tartalmakra, melyeket az említett kifejezés [pornográfia] lefed, mivel kétlem, hogy bármilyen definíció érdemben pontosítaná a szó értelmét. De "felismerem, ha látom" és a szóban forgó filmfelvétel bizonyosan nem tartozik ebbe a kategóriába"

- Potter Stewart az Amerika Legfelsöbb Bíróság bírája a Jacobellis kontra Ohio ügy ítéletének kihirdetésekor

A Wikipédia a toposzt visszatérő motívumként definiálja. A történetmesélés művészetében a toposz pontosan ez - egy visszatérő motívum, amit a közönség azonnal felismer és megért. Aki jártas egy kicsit a stilisztikában annak ismerős lehet Roland Barthes kódelmélete - itt ugyanerről van szó. A kódelmélet szerint minden toposz/kód egy kísérlet arra, hogy "jelentéssel ruházzunk fel valamit, ami egyébként csak egymás utáni események láncolata lenne. Jellegzetes szerkezetek és mintázatok."

Ezek mellett a toposzok egyben konvenciók is. Toposz lehet egy jellegzetes fordulat a cselekményben, sajátos elbeszélésmód, egy karaktertípus, vagy egy sajátos kifejezés... Épp mint a pornónál: felismered, ha látod. A toposzok használata önmagában egyetlen történet esetén sem káros, ugyanakkor ha a egy toposz elhasználódik és már nem szolgálja a megértést, söt inkább csak kizökkenti a közönséget a történetböl, akkor az a toposz klisévé válik.

Ezen a wikin a toposz szót a még általánosabb "felismerhető mintázat" értelemben használjuk - és nem csak az egyes művekkel, hanem az alkotási folyamattal és annak bármilyen határterületével kapcsolatosan a történetírástól a megvalósítás technikai kérdésein keresztül egészen a rajongói reakciókig.

A toposzok variációival kapcsolatban további infókat a Játék A Toposzokkal oldalon találsz.

Sötétebb És DurvábbHu/Magyar Toposz JegyzekA Toposzok Csak Eszközök

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
2856
5