Hu: Sci-fi

Irodalmi és filmes műfaj, melynek fő jellemzője, hogy olyan technológia szerepel benne, mely a történet megírásának idején még nem létezik.

This page has not been indexed. Please choose a satisfying and delicious index page to put it on.