troperville

tools

toys

Wiki Headlines
It's time for the second TV Tropes Halloween Avatar Contest, theme: cute monsters! Details and voting here.

main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Hu: Marysue
Egy szereplő, akit a szerző olyan sok jó tulajdonsággal ruház fel hogy az már a a kételyek tudatos elfojtásával sem hihető. A definíció sokat vesztett kezdeti frissességéből szubjektivitása és fikázó jellege miatt.

Lelketlen SzörnyetegHu/Legendas ToposzokMaszkabál

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
417
5