troperville

tools

toys


main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Hu: Lelketlen Szornyeteg
Olyan szereplő, aki iránt a néző semmiféle szimpátiát, részvétet vagy együttérzést nem tanúsít.

LegyintésHu/Legendas ToposzokMary Sue

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
114
5