troperville

tools

toys


main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Hu: Isteni Szozat
Az író nyilatkozata a művéről, melyben megválaszol valamilyen rajongói kérdést vagy kételyt.

Az Író Szíve CsücskeHu/Legendas ToposzokIzés Izé

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
111
5