troperville

tools

toys

Wiki Headlines
We've switched servers and will be updating the old code over the next couple months, meaning that several things might break. Please report issues here.

main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Hu: Diabolus Ex Machina
Amikor egy látszólag konfliktusmentes szituációban a derült égből elszabadul a pokol, gyakran a történet végén. A Deus ex Machina ellentéte.

Példák:

Filmek
  • A legtöbb slasher (túlélő-horror) film így végződik, különösen jellemző a Fűrész-sorozat és a Végső Állomás-sorozat részeire.

CsörgösipkaHu/Magyar Toposz JegyzekEjtöernyös Baki

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
551
5