troperville

tools

toys


main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Hu: Cundere
Japán szó egy olyan lányra, akinek a hangulata vadul ingadozik az ellenséges (cuncun) és a gyengéd (deredere) között.
SzakállnövesztésHu/Legendas ToposzokCsehov Puskája

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
119
5