Hu: Atszolas

Az író a műben közvetetten hivatkozik egy másik, számára kedves műre.