Hu: Anti-Sue

Mary Sue szöges ellentéte. Annak eredménye, mikor a szerző átesik a ló túlsó oldalára a karakter tökéletlenségének hangsúlyozásában. Éppolyan egysíkú karakter, mint Mary Sue, csak épp neki kizárólag negatív tulajdonságai vannak.

This page has not been indexed. Please choose a satisfying and delicious index page to put it on.