troperville

tools

toys


main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Hu: A Nagykonyv
Az adott világ szabályainak összessége, melyek igénylik ugyan A Kételyek Tudatos Elfojtását de egyébként konzisztens egészet alkotnak.

Murphy TörvényeHu/Legendas ToposzokNagy Ne

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
317
5