A szerző saját maga találja ki, hogy a művében szereplő mítikus lények milyen tulajdonságokkal rendelkeznek, tekintet nélkül arra, hogy azok milyenekkel rendelkeznek ''általában''.
----
!!Altoposzai
[[index]]
* [[Hu/AMiSarkanyainkMasok A Mi Sárkányaink Mások]]
* [[Hu/AMiVampirjainkMasok A Mi Vámpirjaink Mások]]
* [[Hu/AMiKiserteteinkMasok A Mi Kísérteteink Mások]]
[[/index]]
----
[[source:En:OurMonstersAreDifferent]]