Heartwarming / Nyan~ Neko Sugar Girls

  • Hitoshi-san's reassurances in episode 5.
    Hitoshi-san: Don't worry Raku-chan, you're not alone and you'll never be alone. We're always here for you.
  • Raku-chan and Koneko-chan's touching reunion in episode 9.
http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Heartwarming/NekoSugarGirls