Funny / Kamen Rider OOO: The Metals of Ikki Tousen

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Funny/KamenRiderOOOTheMetalsOfIkkiTousen