http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Film/TheHillsHaveEyes?from=Main.TheHillsHaveEyes