troperville

tools

toys


main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Fi: Selkeästi Paha
Paljolla fiktiolla on taipumus ottaa käyttöön uskomattoman mustavalkoinen lähestymistapa hahmoihin ja näiden toimintaan. Koska kohderyhmän(joka koostuu joko lapsista tai sitten vain täydellisistä ääliöistä) ei uskota voivan ymmärtää pahuuden hienompia vivahteita, moni fiktiivinen teos luo jyrkän kontrastin sankarien ja roistojen välille.
RuritaniaIn FinnishTaputa Koiraa

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
347
31