troperville

tools

toys

Wiki Headlines
We've switched servers and will be updating the old code over the next couple months, meaning that several things might break. Please report issues here.

main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Fi: Jalo Demoni
Jalo Demoni lähtee leikkiin mukaan huonoa imagoaan hyödyntäen, viitan liehuessa kohdilleen sopivan näyttävästi ja ehkä kuorrutuksenakin harjaanunut ilkeä naurahdus.

Aina silloin tällöin kuitenkin esittäytyy tilaisuus, jolloin hän ei menekään tavallista pitemmälle kuten joku täysin paha. Hän sortaa linnasi, mutta tekee sen vasta saatuasi kaikki evakuoitua. Hänellä esiintyy myös pakkomielle selitellä käytöstään, etteivät ihmiset uskoisi hänen pehmenneen. Vihollisten tai mokanneiden mutta uskollisten palvelijoiden tappaminen on 'resurssejen tuhlaamista' ja hänelle väistämättä ilmaantuvat uuder ystävät ovat 'taktisen edun kannalta tärkeitä liittolaisia'.

Paljoa tästä käytöksestä joskus selitetään heikkona ja avuttomana hetkenä syntyneen kompleksin seurauksena ja hänellä onkin vain tarve tulla rakastetuksi. Roistomainen Jalo Demoni ei ole kiltti, mutta tämän jalous ja valta näyttävät viittavaan siihen, että hän on pikkumaisten ja pahansisuisten tekojen yläpuolella tai ainakin ohittaa ne mielenkiinnottomina.

Jalo Demoni, joka edustaa ylpeää soturirotua usein kommentoi miten hänen vihollisensa ovat ala-arvoisia, pelkurimaisia ja pilaavat rotunsa maineen tai ovat muuttuneet sellaisiksi.


Esimerkkejä:

    open/close all folders 

     Anime/Manga 

     Elokuva 

     Kirjallisuus 

     Musiikki 

     Pöytäpelit 

     Sarjakuvat 

     Teatteri 

     Videopelit 

     Tosielämä 
Iso PahaIn FinnishKaatumatautisia Puita

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
3142
24