troperville

tools

toys

Wiki Headlines
We've switched servers and will be updating the old code over the next couple months, meaning that several things might break. Please report issues here.

main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Eo: Vikia Magio
Estante vikio, TV Tropoj estas kunlabora verko, sed iu devas komencigi.

Artikoloj estas kiel plantoj, ili devas esti dissemita. La redaktanto kreas enskribigon, kiu estas eta kaj simpla, iam ĝi estas aŭ baza priskribo aŭ multobligaĵo de jam ekzistanta artikolo, sed la rezulto estas sama: ne kontentiga. Kiam si trovas la ekaĵon, ili kontribuas, pligrandigante la priskribon, metante ekzemplojn, donante bildojn, ktp...

Pro la kontribuo de multaj eldonistoj, la artikolo povas ŝanĝi de semo al floro.

Ĉi-tio estas Vikia Magio.

Eta enskribigo, kiu ne ricevas kontribuon, estas rapide kaj facile forgesita kaj verŝajne esti forigita.

Vikia Magio funkcias en preskaŭ ĉiu vikio, eĉ Vikipedio.
Ekzemploj:

  • Ĉe Vikipedio, la artikolo pri akvo komencas kiel alidirektilo al la muzikgrupo Akvo. Nuntempe, ĝi estas Leginda Artikolo.

Vikiaj TropojEo/Vikiaj TropojVikipedio

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
1758
3