troperville

tools

toys

Wiki Headlines
We've switched servers and will be updating the old code over the next couple months, meaning that several things might break. Please report issues here.

main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Eo: Tropo
ReVo difinas tropo kiel "stilfiguro." Rakonte, tropo estas ĝuste tio - koncepta stilfiguro, rakontada mallongaĵo por koncepto, kiun la aŭdantaro tuj rekonos kaj komprenos. Tropo estas provo "doni signifon al tio, kio kontaŭe estus serio de okazaĵoj. Ili estas... konstruaĵoj kaj skemoj de kondutaĵo.

Ĉi-vikie, tropo havas eĉ pli ĝeneralan signifon de rekonebla skemo - ne nur en la verko mem, sed ankaŭ en rilatita aspekto, ekzemple la kreada aspekto, la teknika trajto, kaj la travivaĵo de ŝatanto.


MojosuloEo/Vikiaj TropojVikiaj Tropoj

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
936
3