Characters: Ten Yori Mo, Hoshi Yori Mo

The Characters from the manga Ten Yori Mo, Hoshi Yori Mo

Mio Mizumori alias Shizuka Gozen

Mio's parents

Tadaomi Shijou alias Minamoto no Yoritomo

Tadaomi's parents

Rei Narumiya aka Shou Narumiya, alias Minamoto no Yoshitsune

Rei's parents

Miyabi Fujiwara