about live blogs add a live blog
DutchTropes
apfelsaur 4

[table of contents]
Nederlandse TV tropen
Geachte Lezer(es),

Zij inwonende Nederland, Belgie, Suriname, West-Indie, Zuid-afrika en Frans-Vlaanderen.

Wij kunnen samen een Nederlands-talige website hier op TV tropen maken waar wij de term troop voor trope en accurate vertalingen kunnen gebruiken voor zowel allochtone (Amerikaans, Brits-&-North-Iers en Duits) televisie als onze eigen.

Nederlandse programma's zijn zeer verschillend van onze Belgische broeders en gebruiken andere Tropen. Heeft suggesties voor vertalingen, of regionaal unieke Tropen plaats dat graag hier.

Hoogachtend, Apfelsaur4
21st Oct '11 10:50:07 AM flag for mods
comments
We moeten met onze eigen termen voor ALLES komen.
apfelsaur4 21st Oct 11
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy