[[redirect:WesternAnimation/MyLittlePonyTheMovie1986]]