[[redirect:UsefulNotes/MnogoNukesOtherNavalNukes]]