Az író a műben közvetetten hivatkozik egy másik, számára kedves műre.
[[source:En:ShoutOut]]