[[Hu/MarySue Mary Sue]] szöges ellentéte. Annak eredménye, mikor a szerző átesik a ló túlsó oldalára a karakter tökéletlenségének hangsúlyozásában. Éppolyan egysíkú karakter, mint Hu/MarySue, csak épp neki kizárólag negatív tulajdonságai vannak.

[[source:En:AntiSue]]