!''Gensokyo 20XXI'' and 20XXII''
* In Gensokyo 20XXI, some of the things Koishi says like, "I hate you Suika."
* The fact that Kaguya has tanto hidden between her butt cheeks.

!Gensokyo 20XXIV:
* From Chen's TheReasonYouSuckSpeech: '''''"YOU CAN SUCK MY ASS!!"'''''