This is a list of characters for the manga series ''Manga/ShokugekiNoSoma''. '''Beware of unmarked spoilers'''. It's recommended you read up on the series before coming to this section. You've been warned.

----
[[index]]
* Characters/ShokugekiNoSomaPolaris: For the students of Soma's dormitory[[note]]Soma Yukihira, Megumi Tadokoro, Satoshi Isshiki, Shun Ibusaki, Ryoko Sakaki, Yuuki Yoshino, Zenji Marui, Daigo Aoki, Shoji Sato, Fumio Damidou[[/note]]
* Characters/ShokugekiNoSomaEliteTen: For the student council of Tootsuki[[note]]Erina Nakiri, Etsuya Eizan, Terunori Kuga, Nene Kinokuni, Soumei Saito, Momo Akanegakubo, Tosuke Megishima, Rindou Kobayashi, Eishi Tsukasa[[/note]]
* Characters/ShokugekiNoSomaStudents: For the other Tootsuki students[[note]]Akira Hayama, Alice Nakiri, Ryou Kurokiba, Takumi Aldini, Hisako Arato, Subaru Mimasaka, Ikumi Mito, Isami Aldini, Kanachi Konishi, Miyoko Hojou, Nao Sadatsuka, Urara Kawashima, Yua Sasaki, Mitsuru Soutsuda, Tetsuji Kabutoyama, Kiyoshi Godabayashi, Madoka Enomoto, Rentarou Kusunoki, Mea Yanai, Rui Kofuru, Shigemichi Kumai, Julio Shiratsu, Shoko Kaburagi[[/note]]
* Characters/ShokugekiNoSomaTootsukiAcademy: For the staff[[note]]Senzaemon Nakiri, Azami Nakiri, Roland Chapelle, Jun Shiomi, Hisanao Kageura, Leonora Nakiri, Soe Nakiri; Kojiro Shinomiya, Gin Doujima, Hinako Inui, Fuyumi Mizuhara, Donato Gotouda, Hitoshi Sekimori, Taki Tsunosaki, Sonoka Kikuchi[[/note]]
* Characters/ShokugekiNoSomaOther: For family members and other characters[[note]]Jouichirou Yukihira/Saiba, Mayumi Kurase, Yuuya Tomita, Aki Koganei, DEF Kitchen Children, Yaeko Minegasaki, Yoshiaki Nikaido, Kinu Nakamozu, Mamoru Mitamura, Autumn Election Judges, Abel, Lucie Hugo, Gao Wei, Grâce, Herve[[/note]]
[[/index]]
----