The Character page for the VisualNovel and anime series ''VisualNovel/OtomeWaBokuNiKoishiteru''

----
[[foldercontrol]]

[[folder: Original game and series]]

!!Mizuho Miyanokouji [[spoiler: or better said Mizuho Kaburagi]]

!!Shion Kujou

!!Mariya Mikado

!!Kana Souin

!!Yukari Kamioka

!!Takako Itsukushima

!!Ichiko Takashima

!!Hisako Kajiura

!!Kei Takanashi

!!Michiko Takane

!!Kimie Sugawara

!!Shiori Hasegawa

!!Soichirou Itsukishima

[[/folder]]

[[folder: Sub episodes and Drama CD's]]

!!Kaede Orikura

!!Tsubaki Fujimoto

!!Momoko Matsushita

[[/folder]]

[[folder: OtoBoku - Sakura no Sono no Étoile]]
!!Midori Washio

!!Hibiki Uozumi
[[/folder]]

[[folder: OtoBoku - Futari no Elder]]
!!Chihaya Kisakinomiya

!!Kaoruko Nanahara

!!Fumi Watarai

!!Kayleigh Glanzelius

!!Awayuki Reizei

!!Utano Sasou

!!Kaori Kamichika

!!Yuu Kashiwagi

!!Hatsune Minase

!!Hinata Kudou

!!Chitose Mikado

!!Kunihide Mikado

!!Kouzou Mikado

!!Kiyoka Mikado

!!Junichi Ryuuzouji

!!Touko Kamichika

!!Katsuya Hanami
[[/folder]]