Hajime Saito VS Usuoma Usui

Sanosuke Sagara VS Yukyuzan Anji

Sanosuke Sagara VS Houji

Kenshin Himura VS Shinimori Aoshi

Kenshin Himura VS Seta Sojiro

Kenshin Himura VS Shishio Makoto

Hiko Seijuro XIII VS Shishio Makoto