History Haiku / Maria-samaGaMiteru

http://tvtropes.org/pmwiki/article_history.php?article=Haiku.Maria-samaGaMiteru