History Characters / SenranKagura

5th Dec '17 10:37:13 AM Tzitzimine
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/SenranKaguraVersus Debuted in Shinovi Versus and Estival Versus]][[note]]Yumi, Murakumo, Yozakura, Shiki, Minori, Kurokage, Miyabi, Murasaki, Imu, Ryōbi, Ryōna, Sayuri/Jasmine, Renka, Hanabi, Kafuru, Ryōki, guest characters[[/note]]

to:

* [[Characters/SenranKaguraVersus Debuted in Shinovi Versus, Estival Versus and Estival Versus]][[note]]Yumi, Peach Beach Splash]][[note]]Yumi, Murakumo, Yozakura, Shiki, Minori, Kurokage, Miyabi, Murasaki, Imu, Ryōbi, Ryōna, Sayuri/Jasmine, Renka, Hanabi, Kafuru, Ryōki, guest characters[[/note]]
5th Feb '17 9:20:48 AM cgaurd52
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/SenranKaguraNewWave Debuted in New Wave and New Wave G Burst]][[note]]Fūma, Hijikata, Ayame, Seimei, Muramasa, Sōji, Chitose, Ibuki, Ashiya, Bashō, Mai, Josui, Kagari, Tamaki, Yugiri, Tsubaki, Karasu, Ukyō, Sakyō, Tachibana, Kosuzu, Chiyo, Fuga, Kanon, Aria, Kaede, Hisui, Kasumi, Motochika, Kurōdo, Tsubame, Ageha, Yoshimitsu, Matsuri, Meimei, Kochō, Chihaya, Kanzaki, Kisaragi, Ranmaru, Yuyaki, Misato, Kumi, Ushimaru, Nachi, Leo, Ginrei, Kurohoro, Syuri, Aimu, Miki, Yuki, Maki, Reki, Hyōki[[/note]]

to:

* [[Characters/SenranKaguraNewWave Debuted in New Wave and New Wave G Burst]][[note]]Fūma, Hijikata, Ayame, Seimei, Muramasa, Sōji, Chitose, Ibuki, Ashiya, Bashō, Mai, Josui, Kagari, Tamaki, Yugiri, Tsubaki, Karasu, Ukyō, Sakyō, Tachibana, Kosuzu, Chiyo, Fuga, Kanon, Aria, Kaede, Hisui, Kasumi, Motochika, Kurōdo, Tsubame, Ageha, Yoshimitsu, Matsuri, Meimei, Kochō, Chihaya, Kanzaki, Kisaragi, Ranmaru, Yuyaki, Misato, Kumi, Ushimaru, Nachi, Leo, Ginrei, Kurohoro, Syuri, Aimu, Hyōki, Miki, Yuki, Reki, Maki, Reki, Hyōki[[/note]]Yuki[[/note]]
6th Oct '16 4:06:04 PM cgaurd52
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/SenranKaguraNintendo3DS Debuted in Portrait of Girls and Deep Crimson]][[note]]Asuka, Ikaruga, Katsuragi, Yagyū, Hibari, Daidōji, Kiriya, Hanzo, Homura, Yomi, Hikage, Mirai, Haruka, Suzune, Dōgen, Murasame, Ninto, Kagura, Naraku, Spoiler Character[[/note]]

to:

* [[Characters/SenranKaguraNintendo3DS Debuted in Portrait of Girls and Deep Crimson]][[note]]Asuka, Ikaruga, Katsuragi, Yagyū, Hibari, Daidōji, Kiriya, Hanzo, Homura, Yomi, Hikage, Mirai, Haruka, Suzune, Suzune/Rin, Dōgen, Murasame, Ninto, Kagura, Naraku, Spoiler Character[[/note]]
6th Oct '16 4:04:37 PM cgaurd52
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/SenranKaguraNintendo3DS Debuted in Portrait of Girls and Deep Crimson]][[note]]Asuka, Ikaruga, Katsuragi, Yagyū, Hibari, Daidōji, Kiriya-sensei, Hanzo, Homura, Yomi, Hikage, Mirai, Haruka, Suzune, Dōgen, Murasame, Ninto, Kagura, Naraku, Spoiler Character[[/note]]

to:

* [[Characters/SenranKaguraNintendo3DS Debuted in Portrait of Girls and Deep Crimson]][[note]]Asuka, Ikaruga, Katsuragi, Yagyū, Hibari, Daidōji, Kiriya-sensei, Kiriya, Hanzo, Homura, Yomi, Hikage, Mirai, Haruka, Suzune, Dōgen, Murasame, Ninto, Kagura, Naraku, Spoiler Character[[/note]]
6th Oct '16 4:01:01 PM cgaurd52
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/SenranKaguraNewWave Debuted in New Wave and New Wave G Burst]][[note]]Fūma, Hijikata, Ayame, Seimei, Muramasa, S&#333ji, Chitose, Ibuki, Ashiya, Bashō, Mai, Josui, Kagari, Tamaki, Yugiri, Tsubaki, Karasu, Ukyō, Sakyō, Tachibana, Kosuzu, Chiyo, Fuga, Kanon, Aria, Kaede, Hisui, Kasumi, Motochika, Kurōdo, Tsubame, Ageha, Yoshimitsu, Matsuri, Meimei, Kochō, Chihaya, Kanzaki, Kisaragi, Ranmaru, Yuyaki, Misato, Kumi, Ushimaru, Nachi, Leo, Ginrei, Kurohoro, Syuri, Aimu, Miki, Yuki, Maki, Reki, Hyōki[[/note]]

to:

* [[Characters/SenranKaguraNewWave Debuted in New Wave and New Wave G Burst]][[note]]Fūma, Hijikata, Ayame, Seimei, Muramasa, S&#333ji, Sōji, Chitose, Ibuki, Ashiya, Bashō, Mai, Josui, Kagari, Tamaki, Yugiri, Tsubaki, Karasu, Ukyō, Sakyō, Tachibana, Kosuzu, Chiyo, Fuga, Kanon, Aria, Kaede, Hisui, Kasumi, Motochika, Kurōdo, Tsubame, Ageha, Yoshimitsu, Matsuri, Meimei, Kochō, Chihaya, Kanzaki, Kisaragi, Ranmaru, Yuyaki, Misato, Kumi, Ushimaru, Nachi, Leo, Ginrei, Kurohoro, Syuri, Aimu, Miki, Yuki, Maki, Reki, Hyōki[[/note]]
6th Oct '16 4:00:01 PM cgaurd52
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/SenranKaguraNintendo3DS Debuted in Portrait of Girls and Deep Crimson]][[note]]Asuka, Ikaruga, Katsuragi, Yagyū, Hibari, Daidōji, Kiriya-sensei, Hanzō, Homura, Yomi, Hikage, Mirai, Haruka[[/note]]
* [[Characters/SenranKaguraVersus Debuted in Shinovi Versus and Estival Versus]]
* [[Characters/SenranKaguraNewWave Debuted in New Wave and New Wave G Burst]]

to:

* [[Characters/SenranKaguraNintendo3DS Debuted in Portrait of Girls and Deep Crimson]][[note]]Asuka, Ikaruga, Katsuragi, Yagyū, Hibari, Daidōji, Kiriya-sensei, Hanzō, Hanzo, Homura, Yomi, Hikage, Mirai, Haruka[[/note]]
Haruka, Suzune, Dōgen, Murasame, Ninto, Kagura, Naraku, Spoiler Character[[/note]]
* [[Characters/SenranKaguraVersus Debuted in Shinovi Versus and Estival Versus]]
Versus]][[note]]Yumi, Murakumo, Yozakura, Shiki, Minori, Kurokage, Miyabi, Murasaki, Imu, Ryōbi, Ryōna, Sayuri/Jasmine, Renka, Hanabi, Kafuru, Ryōki, guest characters[[/note]]
* [[Characters/SenranKaguraNewWave Debuted in New Wave and New Wave G Burst]]Burst]][[note]]Fūma, Hijikata, Ayame, Seimei, Muramasa, S&#333ji, Chitose, Ibuki, Ashiya, Bashō, Mai, Josui, Kagari, Tamaki, Yugiri, Tsubaki, Karasu, Ukyō, Sakyō, Tachibana, Kosuzu, Chiyo, Fuga, Kanon, Aria, Kaede, Hisui, Kasumi, Motochika, Kurōdo, Tsubame, Ageha, Yoshimitsu, Matsuri, Meimei, Kochō, Chihaya, Kanzaki, Kisaragi, Ranmaru, Yuyaki, Misato, Kumi, Ushimaru, Nachi, Leo, Ginrei, Kurohoro, Syuri, Aimu, Miki, Yuki, Maki, Reki, Hyōki[[/note]]
6th Oct '16 3:43:53 PM cgaurd52
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/SenranKaguraNintendo3DS Debuted in Portrait of Girls and Deep Crimson]]

to:

* [[Characters/SenranKaguraNintendo3DS Debuted in Portrait of Girls and Deep Crimson]]Crimson]][[note]]Asuka, Ikaruga, Katsuragi, Yagyū, Hibari, Daidōji, Kiriya-sensei, Hanzō, Homura, Yomi, Hikage, Mirai, Haruka[[/note]]
6th Oct '16 1:10:05 PM cgaurd52
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/SenranKaguraNewWave Debuted in New Wave]]

to:

* [[Characters/SenranKaguraNewWave Debuted in New Wave]]Wave and New Wave G Burst]]
30th Mar '16 8:08:15 AM DivineFlame100
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/SenranKaguraNewWave Debuted in New Wave

to:

* [[Characters/SenranKaguraNewWave Debuted in New WaveWave]]
30th Mar '16 8:07:46 AM DivineFlame100
Is there an issue? Send a Message


* [[Characters/SenranKaguraNintendo3DS Debuted in ''Portrait of Girls'' and ''Deep Crimson'']]
* [[Characters/SenranKaguraVersus Debuted in ''Shinovi Versus'' and ''Estival Versus'']]

to:

* [[Characters/SenranKaguraNintendo3DS Debuted in ''Portrait Portrait of Girls'' Girls and ''Deep Crimson'']]
Deep Crimson]]
* [[Characters/SenranKaguraVersus Debuted in ''Shinovi Versus'' Shinovi Versus and ''Estival Versus'']]Estival Versus]]
* [[Characters/SenranKaguraNewWave Debuted in New Wave
This list shows the last 10 events of 1441. Show all.
http://tvtropes.org/pmwiki/article_history.php?article=Characters.SenranKagura